Ojalain laskuopit

Ojalain laskuopit

Erityisesti insinöörikoulutuksen matematiikan opiskeluun kirjoitettu kirjasarja Ojalain laskuopit panostaa etenkin käsitteiden ymmärtämiseen ja apuvälineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä suoritettujen laskujen ja saatujen tulosten selkeään esittämiseen. Lähiopetuksen jatkuvasti vähentyessä mekaanisten laskujen suorittaminen apuvälineitä käyttäen jättää enemmän aikaa kahteen muuhun tavoitteeseen pääsemiseen. Monet kirjoja käyttäneet opiskelijat ovatkin tyytyväisinä todenneet "löytäneensä metsän puilta".

Tekniikan alan matematiikan oppimateriaalisarjalla "Ojalain laskuopit" on takanaan jo pitkä historia. Timo Ojala alkoi 1990-luvun loppupuolella perhe-voimin kirjoittaa insinöörikoulutukseen sopivaa monistesarjaa leikillisellä työnimellä ”Ojalain laskuopit”. Sarjan nimi juonsi juurensa edellisen sukupolven yleisesti käyttämään sanontaan ”Ojalan laskuopin mukaan”, jolla vanhimmat silloisista torikauppiaista halusivat edelleenkin vakuuttaa suorittamiensa pääs-sälaskujen paikkansapitävyyden.

Tekijät ovat jo vuosien ajan laajentaneet, täydentäneet ja muokanneet oppimateriaalisarjaa ottaen huomioon sekä laskennan apuvälineiden jatkuvasti voimistuvan kehittymisen että ne TkT Timo Rannan kokemukset, jotka hän on saanut käyttäessään monisteita aiemmin opitun matematiikan kertaamiseen omassa insinööristä diplomi-insinööriksi -opetuksessaan Tam-pereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella.

Koko monistesarjassa on pyritty voimakkaasti vähentämään käsin suoritettavaa mekaanista laskutyötä. Tällaiset rutiinithan voi siirtää tietoko-neilla ja laskimilla suoritettaviksi ja mielestämme näin pitäisi menetellä insinööriopinnoissakin jo työelämään tai jatko-opintoihin valmistauduttaessa. Mekaanisen käsinlaskennan sijasta matematiikassa on ennen kaikkea pyrittävä oleellisimpien asioiden ymmärtämiseen sekä tarvitta-vien toimenpiteiden ja saatujen tulosten ymmärrettävään esittämiseen.

Matematiikan perustietojen kertausopasta lukuun ottamatta kaikkien muiden oppimateriaaliemme esimerkeissä on käytetty apuna symbolista laskinta TI-Nspire CX CAS. Annetuista ohjeista saa vinkkejä muidenkin symbolisten laskinten tai matematiikkaohjelmien hyödyntämismahdollisuuksista.

Tehokas laskennan apuväline kuuluu mielestämme insinööriopiskelijan perusvarustukseen ja sen monipuolista hyödyntämistä kannattaa opiskella alusta alkaen. Mielestämme on ehdottoman tärkeää harjoitella sopivan apuvälineen käyttöä kaikissa sellaisissakin rutiinitehtävissä, jotka pitäisi päässä laskienkin pystyä ratkaisemaan. Näin oppii parhaiten tuntemaan oman apuvälineensä käyttäytymisen eri tilanteissa.

Materiaali on ilmaiseksi ladatavissa ja käytettävissä.

Kukin tiedosto aukeaa omaan ikkunaan.

Kaipaatko fyysistä monistetta/painotuotetta yllä olevista julkaisuista? Vastaa täällä